Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Oct 18, 2008 at 12:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

17.10.08

It-Tlieta, 21.10.08: 

Tahdita mid-dentist ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-Kinder 1 u Kinder 2 dwar is-sahha tas-snien.  Hin fid-8.45am fis-sala ta' l-iskola.

Laqgha mportanti ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-P6 dwar l-ghazla tas-suggetti fil-Form 1 (l-options).  Hin fis-1.00pm fis-sala.

 

L-Erbgha, 22.10.08:

Laqgha ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-P6, bl-isem ‘Nifhmu lil Uliedna fil-bidliet'.  Din se tkun fid-9.30am  Il-laqgha ghall-genituri tat-tfal subien se ssir fin-Ninu Cremona Lyceum Complex filwaqt li ghall-genituri tal-bniet, se ssir f' Agius De Soldanis.

 

Il-Hamis, 23.10.08:

L-iskola, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali Xewkija u l-Ministeru tal-Biedja u Affarijiet Rurali se jorganizzaw ‘Clean Up the World'. 

Id-Dental Hygienist se jara lit-tfal tal-P5.

 

Il-Gimgha, 24.10.08:

Jum il-Kullegg ta' Ghawdex u tifkira tal-210 anniversarju tar-rebha ta' l-Ghawdxin fuq il-forzi Francizi. Prosit lil dawk it-tfal li hadu sehem fil-kompetizzjoni.

Laqgha dwar l-ADHD mill-Profs. Paul Cooper fin-Ninu Cremona Lyceum Complex fid-9am.  Min jixtieq aktar taghrif icempel: 21556626.

Illum l-iskola se taghmel l-istaff meeting ghall-ewwel term.  L-iskola tispicca f'12.00pm.

 

 

         AVVIZI

Ø      Bhalma forsi ga nnutajtu, l-isem ta' l-iskola  huwa Gozo College Xewkija Primary (bl-Ingliz) u Kullegg ta' Ghawdex Primarja Xewkija (verzjoni Maltija).  Dan inghata lill-iskola wara li ghaddiet il-ligi dwar it-twaqqif tal-Kulleggi, fosthom dak ta' Ghawdex.  Dan ma jfissirx li Rosa Magro mhux se tibqa tinghata l-importanza li jixirqilha.  Mhux biss, din ghandha tibqa sservi ta' mudell ta' bzulija ghat-tfal kollha li jattendu din l-iskola.

Ø      Bhalissa ghaddej ir-restawr fuq il-pittura moderna li tmur lura ghall-1958, xoghol ta' Mgr. M.A. Apap.  Il-hsieb hu li din titwahhal fis-sala biex titgawda minn kulhadd.

Ø      Nifirhu lil Ms Cecil Cilia li bdiet isservi bhala membru tal-Kunsill Skolastiku.  Infakkarkom li f'Jannar se jkun hawn elezzjoni ohra ghall-hatra tal-Kunsill.

Ø      Il-Homework and Activity session (2.30-4.30) mhux se tibda nhar it-Tnejn, 20.10.08, izda f'data ohra li naghtukom aktar ‘il quddiem.

Ø      It-tracksuits il-godda mhux se jsiru biz-zip izda fuq it-tifsila l-antika.

 Infakkarkom fil-harga edukattiva ghalikom genituri, nhar il-Gimgha, 31 ta' Ottubru, 2008.

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:41 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:12 
A+ | A- | Reset