Home arrow History arrow October arrow 17 ta' Ottubru 2006 - Grezzju Spiteri
17 ta' Ottubru 2006 - Grezzju Spiteri PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Joanna Falzon   
Oct 18, 2008 at 07:43 PM

Fis-17 ta Ottubru 2006, sar il-funeral ta’ Grezzju Spiteri. L-ahbar li miet Grezzju xterdet max-Xewkija kollha, kmieni filghodu ta’ nhar il-Hamis 12 ta’ Ottubru. Il-funeral beda ghall-habta ta’ l-4.15 p.m. mill-Isptar Generali ta’ Ghawdex sa hdejn il-Kazin tal-Banda Prekursur fi Triq il-Knisja. Kienet xewqa ta’ Grezzju nnifsu li l-funeral ghandu jibda minn hdejn il-Kazin li ghalih tant stinka u hadem. Grezzju jibqa’ msemmi ghall-imhabba li kellu lejn il-Banda Prekursur - kull fejn tmur il-banda, Grezzju kien dejjem minn ta’ quddiem jerfa’ l-istandard tal-banda tar-rahal taghna.  Il-Banda Prekursur akkumpanjat it-tebut ta’ Grezzju li gie merfuh miz-zghazagh tal-Kumitat Zghazagh Xewkin,b’daqq ta’ marci funebri minn hdejn il-Kazin sal-Pjazza  fejn fil-5.30 p.m. bdiet il-Quddiesa Funebri mmexxija mill-Arcipriet tar-rahal taghna, Mons. Carmelo Mercieca. Prezenti fost il-folla kbira li attendiet ghall-funeral, kien hemm il-Kumitat tal-Banda Prekursur, kif ukoll kumitati ohra fi hdan l-istess banda, is-Surmast Mro. Anthony Borg, u bosta bandisti kemm tal-Banda Prekursur kif ukoll minn diversi baned Ghawdxin. Waqt il-korteo mill-Knisja ghac-Cimiterju San Gwann Battista, inharaq ukoll salut b’tislima lil Grezzju Spiteri. Id-difna saret fic-Cimiterju tal-Parrocca.

gs
Grezzju Spiteri jerfa l-Istandard li tant kien ihobb tal-Banda Prekursur

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Oct 19, 2008 at 06:48 AM )
<Previous   Next>
Saturday, 25 th May 2024
09:57 
A+ | A- | Reset