Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Nov 13, 2008 at 04:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Il-Gimgha tal-Qari u l-Kotba

It-Tnejn, 17.11.08:  Multi-sensory reading session ghat-tfal tal-K1, K2 u P1.

Fiera tal-Ktieb, fl-iStaff Room, kuljum, mit-8.30am-9am u mis-2.00pm-2.30pm Ikun hawn kotba varjati bi prezzijiet ghal but ta' kulhadd.

Se tittella esebizzjoni mill-P5 u P6 dwar:  A book I read

It-Tlieta, 18.11.08: P1 u P2 igibu maghhom gugarell u l-ktieb favorit taghhom.  P4 izuru l-Gozo Press u jattendu seminar.  L-ghalliema jattendu PD session fl-iskola tas-Sannat, fis-2.35pm, flimkien ma' l-ghalliema tar-Rabat.

Bookfair

L-Erbgha, 19.11.08, Naghmlu kotba zghar, fil-P3.  Laqgha ghal P6 dwar il-konsumatur fis-2pm.   Parents' Evening, ghall-ommijiet u missirijiet, 4.30pm - 6.30pm.  Jekk joghgobkom zommu mat-timetable, specjalment dawk tal-P5 u P6.

Bookfair

Il-Hamis, 20.11.08, reading session mat-tfal u l-genituri tal-P4.

Fun Run fl-okkazjoni tal Jum Dinji tat-Tfal u bhala parti mill-attivitajiet ta' Jum ix-Xewkija.  Ghal din l-attivita ghandna bzonn 18 -il genitur biex jghinna halli nkunu nistghu nevitaw it-traffic.  Aghtu isimkom fl-ufficcju ta' l-iskola. Il-Kunsill Lokali se jipprovdi zewg wardens.  Hin 1.15pm

Bookfair

Il-Gimgha, 21.11.08, L-ahhar jum tal-Bookfair.  Reading Session P2+P3.  P4 Hands-On-Music, grazzi ghal Kumitat tal-Banda Prekursur.  Science Field Day ghal P5 u P6 (Malta).

Is-Sibt, 22.11.08  Jum ix-Xewkija.  Nirringrazzjaw lil Kunsill Lokali Xewkija ta' l-ghotja sabiha lill-iskola  ta' €500 u grazzi tas-sapport li huma jaghtuna.

Avvizi

>P4 hemm il-hsieb li f'Marzu, 2009 naghmlu kors dwar il-kitba kreattiva.  Imexxi Trevor Zahra, kittieb popolari.  Il-kors jikkonsisti minn hames (5) laqghat, ta' siegha l-wahda. L-ewwel erbgha jkunu workshops fil-waqt li l-ahhar wahda tkun serata fejn it-tfal jaqraw xi xoghlijiet minn taghhom ghal genituri u hbieb.  Dan il-grupp jiltaqa nhar ta' Sibt.  Fil-klassi ma jistax ikun hemm aktar minn 20 student.  Il-prezz hu ta' €14.  Jekk ikun ghad baqa xi postijiet, nifthu l-istedina taghna ghat-tfal tal-P5.  Min hu nteressat jekk joghgbu jkellem lis-surmast.

>Nhar il- Gimgha 5 ta` Dicembru ser ikun hawn il-fotografu. Min jixtieq jordna ritratti il-prezz huwa ta` €4.00. Ibghatu flus ezatti lill-ghalliem tal-klassi. Araw in-notice board ghal aktar dettalji.

>Il-Kunsill ta' l-Ekoskola jixtieq javza bil-website ta' nteress: www.ekoskolamalta.com

Gozo College Xewkija Primary

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:40 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:38 
A+ | A- | Reset