Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Nov 25, 2008 at 02:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Il-Hamis 27.11.08:  It-tfal tal-K1, K2, P1, P2, P3 jattendu ghal Eden Foundation.  Tiny Tots Activity fil-Gozo Sports Complex.  Transport €0.50 euro. 1.30p.m.  Shared Reading Session mal-genituri tal-P4 fis-sala ta l-Iskola.

Il-Gimgha 28.11. 08:  9.00a.m. Attivita mill-Protezzjoni Civili bhala parti mill-attivitajiet ta` Jum ix-Xewkija. Hin: 11.a.m.  Izur l-iskola l-awtur popolari Trevor Zahra bhala parti mill-Gimgha tal-Qari. Ser jiltaqa mat-tfal fis-sala ta l-iskola.  Dawk it-tfal li ghandhom kotba tieghu, igibuhom maghhom halli jiffirmahom.  Min irid jista jipprepara xi mistoqsijiet lil Trevor biex iwegibhom.
Dawk il-genituri tat-tfal li jattendu l-P4 u jridu jinkitbu ghall-kors ta kitba kreativa, ghandhom jaghmlu dan sa llum (28.11.08). Min-nhar it-Tnejn huma mistiedna wkoll it-tfal tal- P3 u P5.  First come first served.

It-Tnejn 1.12.08: Skola sa nofs in-nhar minhabba staff meeting straordinarju li ser jittratta d-dokument li ghadu kif hareg dwar it-transiszzjoni tat-tfal mill-Primarja ghas-Sekondarja.  L-ghalliema tax-Xewkija u tar-Rabat se jiltaqghu fl-iskola ta Sannat.

4.12.08;  Coffee morning li jibda fid-  9.00a.m. bis-sehem tat-tfal. Biljetti jinbieghu sa nhar l-Erbgha 3 ta` Dicembru.

 

Avvizi

*Min jixtieq joffri oggetti  ta'  preserve,hwejjeg jew xi haga ohra ghall coffee morning, jista jibaghthom mat-tfal.  Grazzi tal-generozita li se jgawdu minnha t-tfal taghkom stess.

*Se naghmlu wirja tal-presepji.  Min jixtieq jippartecipa jhalli l-presepju fl-ufficcju ta' l-iskola.

*Dawk il-genituri tat-tfal li jattendu l-P4 u jridu jinkitbu ghall-kors ta kitba kreativa, ghandhom jaghmlu dan sa llum (28.11.08). Min-nhar it-Tnejn huma mistiedna wkoll it-tfal tal- P3 u P5.  First come first served.

*Araw id-dokument il-gdid dwar it-transizzjoni fuq l-internet:  http://education.gov.mt/mixja.html

*Se norganizzaw fun-run bir-rota nhar il-11.12.08.  It-tfal tal-P4, P5 u P6 jistghu jiehdu sehem.  Iccekjaw li r-rota tkun tahdem sew (anke l-brejks!).

Gozo College Xewkija Primary

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:40 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:55 
A+ | A- | Reset