Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Nov 29, 2008 at 05:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

It-Tnejn,    01.12.08 Skola sa 12.00pm billi se jkun hawn laqgha fis-sala ghall-ghalliema taghna, dawk ta' Sannat u tar-Rabat dwar id-dokument tat-transizzjoni. 

 

It-Tlieta, 02.12.08  Illum hija Foundation Day, kien fit-2 ta' Dicembru, 1861 li nfethet l-ewwel Skola tal-Gvern f'dan ir-rahal.
8.05am Laqgha ta' l-Eko-Skola. Il-membri u l-genituri huma mhegga biex jattendu. 
8.30am L-assembly tkun f'idejn il-klassi tal-P4.  Il-genituri jistghu jattendu biex jarawhom.

L-Erbgha, 03.12.08 Jinbieghu l-ahhar biljetti ghal Coffee Morning tal-Hamis.  Mhux se jinbieghu biljetti mill-bieb.

Il-Hamis, 04.12.08 Get-Together/Coffee Morning li jibda fid-9.00am bis-sehem tat-tfal ta' l-iskola.  Ikun hawn tombla tajba.  Ejja hu pjacir u tkun qed tghin lil uliedek.
1.15pm  Il-P4 jattendu l-Kunsill Lokali Xewkija fl-okkazjoni tal-15 -il sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali.  Se jiltaqghu mas-Sindku u Kunsillieri.
4.30pm  Tahdita mill-Gozo College fin-Ninu Cremona Lyceum Complex dwar ‘Il-Karriera u t-Trobbija ta' l-Ulied'.  Titkellem l-Onor. Dr. Justyn Caruana.

Il-Gimgha, 05.12.08  L-ahhar gurnata ta' xoghol ghas-sinjorina Rita Said, ghalliema f'din l-iskola ghal bosta u bosta snin.  Filwaqt li nirringrazzjawha tax-xoghol fejjiedi li wettqet b'risq it-tfal tax-Xewkija, nawgurawlha dak kollu li tixtieq qalbha. AD MULTOS ANNOS!
9.30am Laqgha ghal P6 dwar id-drittijiet tal-konsumatur.  Min irid jista jipprepara xi mistoqsijiet.
Illum se niehdu r-ritratti tal-klassijiet.  Kulhadd irid jigi bl-uniformi  shiha.

 

Avvizi

Kull min jixtieq idahhal il-presepju tieghu ghal wirja fl-iskola, ghandu jaghmel dan sal-Gimgha, 12 ta' Dicembru.  Se jinghata certifikat lil kull min jiehu sehem u premju lill-ahjar tlieta.

Kompetizzjoni bi premju:  F'liema sena nfethet l-ewwel skola tal-Gvern fix-Xewkija u  x'jismu l-President tal-Kunsill Skolastiku ta' din l-Iskola.  Iktbu isimkom, il-klassi u t-twegibiet u itfghuha fil-kaxxa ta' l-ittri ta' l-iskola.

Napprezzaw jekk min jista` jghaddilna oggetti tal-preserve, hwejjeg etc biex inkunu nistghu ntellghuhom fil-Get- Together ta' nhar il-Hamis, 04.12.08  Grazzi bil-quddiem.

Grazzi lil dawk il-genituri tat-tfal li se jiehdu sehem fid-danza tal-Karnival.  Minn din is-sena dahlet regola li skola tippartecipa darba kull sentejn u mhux kull sena fil-karnival ta' l-iskejjel.  Jigifieri, is-sena d-diehla l-iskola taghna mhux se tippartecipa ghax tkun ippartecipat din is-sena.

Nifirhu mal-membri ta' l-Eko-Skola li rebhu s-Silver Award u lit-tfal tal-P4 li permezz taghhom l-iskola rebhet digital camera.

Gozo College Xewkija Primary

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:40 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
21:03 
A+ | A- | Reset