Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - April 2009 - Skola Primarja Xewkija
Avvizi - April 2009 - Skola Primarja Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Mar 30, 2009 at 01:00 AM

 

Id  f ‘ Id

April, 2009

 

L-Erbgha,

01.04.09

1.45pm    Il-Kumitat ta’ l-Eko-Skola jiltaqa mal-Koordinatur.

Il-Hamis,

02.04.09

Jintlaqghu l-ahhar ordnijiet ghar-ritratti/Dvd  (Celebration Day).

Figolli,Qaghaq ta’ l-Appostli.

Qrar  P4, P5, P6.

Il-Gimgha

03.04.09

08.00 a.m   Laqgha ta’ l-Eko-Skola.

01.30 p.m   Quddiesa u kommemorazzjoni tad-Duluri

 

Is-Sibt,

04.04.09

Ir-Raba’ laqgha ma’ Trevor Zahra dwar il-kitba kreattiva.

 

 


It-Tnejn

06.04.09

1.00p.m Laqgha tax-xahar ghal Ms Borg (P1)2.00pm   Jitqassmu l-figolli, l-qaqghaq li kienu ordnati

It-Tlieta,

07.04.09

Jeans Day  Donazzjoni ta’ 0.50 euro cents jekk se tattendi liebes/liebsa casual l-iskola.

P6               imexxu l-Assembly, Genituri jistghu jattendu.

09.30am     Green talk mill-Birdlife Malta

10.30am     Tittella l-lotterija abbinata mal-kompetizzjoni ta’ Jum ic-Celebrazzjoni.

01.00pm  Tittella l-istatwa sabiha ta’ Kristu Rxoxt.

Illum hija l-ahhar Gurnata tat-Tieni Term (it-Term tax-

Xitwa)

L-Erbgha,

08.04.09

Jibdew il-vaganzi ta’ l-Ghid.

Studjaw!  Studjaw!  Studjaw!

It-Tlieta,

14.04.09

Gita ghall-Monti tal-Birgu u Bay Street.

€8.00 Kbar u €4.00  ( tfal sal-Form 5). Vapur inkluz fil-prezz. Biljetti mill-iskola.

Il-Hamis,

16.04.09

Bidu tat-Tielet Term, (it-Term tar-Rebbiegha). Dan jispicca l-Gimgha 26 ta’ Gunju.

Il-Gimgha,

17.04.09

Fit- 8.00am laqgha ta, Eko Skola.

Pizza u Pastizzi jew ‘Healthy Food’.

Fil-5.30pm Celebrazzjoni tal-kitba kreattiva ma’ Tevor Zahra waqt program apposta fis-sala ta’ l-iskola.Tfal, Genituri u hbieb huma mhegga biex jattendu.

 

It-Tnejn,

20.04.09

Fid- 9.30am Sports Day fil-Gozo Sports Complex flimkien ma l-iskejjel ta l-Gharb, Ghajnsielem, Kercem, Qala, Sannat, San Lawrenz u Zebbug.

Fis-7.00 pm Alison Attard (P5) ser tidher fuq Education 22 fil- Programm Rubini.

It-Tlieta,

21.04.09

K1 u K2 imexxu l-Assembly, Genituri jistghu jattendu.

Fil-5.00 pm repetizzjoni tal-Programm Rubini ( Education 22).

L-Erbgha,

22.04.09

It-tfal kollha jgibu l-ktieb favorit taghhom l-iskola fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Ktieb.

Il-Hamis,

23.04.09

9.00am       P4 ser jiehdu t-2 doza ta’ l- MMR. Iridu jgibu l-ktieb tat-tilqim. Il-genituri ma’ hemmx bzonn li jattendu.

11.00am     Jum il-Ktieb. Il- lezzjonijiet jieqfu u kulhadd jaqra ktieb, magazine etc li jkun gab mill-librerija ghal kwarta.

Il-Gimgha

24.04.09

8.00am    Laqgha ta’l-Eko Skola.

8.45am    Multi-sensory Reading Session ma P4 u P5 dwar ‘Pajjizi’.

12.30 pm Laqgha tal-Kunsill Skolastiku.

Is-Sibt,

25.04.09

4.30pm    programm fuq ir-Radju Prekursur mtella’ mill-iskola taghna (Frekwenza 99.3FM stereo)

7.00pm    Repetizzjoni tal –programm Rubini (Education 22).

It-Tlieta

28 ta’ April

P1 u P2 imexxu l-Assembly.  Il-Genituri jistghu jattendu..

L-Erbgha,

29.04.09

9.00am     P4 Hands –On-Farming.

Il-Hamis,

30.04.09

8.45am      Laqgha ghall-genituri kollha fi hdan il-Kullegg t’Ghawdex organizzata mill-iskola taghna minn Dr Suzanne Piscopo.

10.45am     Dr Suzanne Piscopo tkellem lit-tfal tal-P3 u P4.

1.00pm      Titla’ l-Kompetizzjoni ghax-xahar ta’ April.

Notamenti

 

Kompetizzjoni bi premju

X’ser issir fl-iskola fit-30 ta’ April?

Zmien ghandkom sa’ l-Erbgha, 29-04-09.

 

Kors gdid ghat-tfal

P4,P5,P6 ser jigi organizzat kors gdid dwar kif wiehed jibni Komponiment. Min hu nteressat javvicina lill- kap ta’l-iskola u hu miftuh ghall-kulhadd.

 

Min irid jista’ jordna t-shirts bojod ta’l-uniformi bil-logo ta’l-iskola. Zmien ghandkom sal-Gimgha 17 t’April.

Link interessanti

Sibu din il-link ghal informazzjoni  dwar il-matematika fil-klassi http://skola.gov.mt/maths/resources.htm   

 

Grazzi u Tislijiet

Saviour Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail:
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija
Blog: http://xewkija-ekoskola.blogspot.com


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Apr 01, 2009 at 10:24 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
21:03 
A+ | A- | Reset