Home arrow Multimedia arrow Multimedia arrow Innu lix-Xewkija
Innu lix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 5
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Apr 23, 2008 at 07:37 PM

Innu lix-Xewkja Kantat.

 To download click here 

 

Qima naghtu Xewkin ghalenija
Ta' twelidna lir-rahal hanin;
Imkabbrin b'tifkirietu u grajjietu
Wirt mill-ghezez ta' l-ewwel Ghawdxin 

Jien nhobbok ja rahal ewlieni
Bin dil-gzira moghnija bil-frott;
Inti smajt l-ewwel kelma ta' Pawlu
Kelmet Alla liz-zmien qatt ma jhott

Rit:  Sliem ghalik ja bint Ghawdex ghaziza
Nieqa w genna ta' wliedek Xewkin!
Sliem ghalik bint Govanni l-Battista
Li bih qlubna jitghaxxqu kull hin!

Alla qieghdek sewsew f'nofs gziritna
Fuq daqsxejn t'gholja xiha fis-snin;
Ghaniek b'gens, wild il-hidma u t-tjieba,
Gens qalbieni, ferrieh u hanin.

Ismek xtered, issebbah u staghna
Meta wliedek lil Gwanni hatruk:
U b'Rotunda ta' gmiel u ta'  kobor
Mal-barrani dawn ziedu jkabbruk.

Rit:   Sliem ghalik ja bint Ghawdex ghaziza
Nieqa w genna ta' wliedek Xewkin!
Sliem ghalik  int Govanni l-Battista
Li bih qlubna jitghaxxqu kull hin!
 
Muzika tas-Surmast Carmelo Pace
Kliem ta' Anton Haber

                                                                                                             


User Comments

Comment by valent on 2008-05-24 00:23:48

Comment by valent on 2008-05-24 00:27:26
I never knew that we have an "innu tax-Xewkija". Good musical composition. Can you publish the lyrics?  
Thank you.
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 23, 2010 at 03:35 PM )
<Previous   Next>
Tuesday, 28 th May 2024
10:09 
A+ | A- | Reset