Home arrow News arrow Skola arrow Attivitajiet fl-Iskola Primarja tax-Xewkija ghal Mejju
Attivitajiet fl-Iskola Primarja tax-Xewkija ghal Mejju PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Frans Galea   
May 07, 2009 at 05:08 AM

         

 Ref 20/08/09http://schoolnet.gov.mt/xewkijaId f’Id    Mejju 2009Il-Gimgha, 1.5.09  Jum il-Haddiem.  It-Tnejn, 4.5.09, Junior Lyceum (Studju Socjali 8.45-10.15) Tlieta, 5.5.09, Junior Lyceum(Malti 8.45-10.30) L-Erbgha, 6.5.09, Junior Lyceum(Ingliz, 8.45-10.30) Il-Hamis, 7.5.09, Junior Lyceum(Maths, 8.45-10.30) Il-Gimgha, 8.5.09, Junior Lyceum(Religjon, 8.45-10.15) Noti:+ Waqt l-Ezamijiet tal-Junior Lyceum8.25am dawk li se jaghmlu l-ezami jingabru fil-kurridur.  Matul dan il-hin, HADD ma jkun jista jidhol fl-iskola.11.00am tibda l-iskola ghal K1 sa P5.+ Resit tal-Junior Lyceum 31.7.09+ Revizjoni tal-Karti:  l-ewwel gurnata tax-xoghol wara li johorgu r-rizultati u cemplu l-ufficcju ta’ l-edukazzjoni 21556606 It-Tnejn, 11.5.09, Delegazzjoni ta’ l-Union ta’ l-Ghalliema (MUT), izzur l-iskola. Il-Gimgha, 15.5.09:  Jum Rosa Magro. It-Tnejn, 18.5.09:  Jum ta’ Ippjanar ghas-sena d-diehla.  Illum it-tfal ma jkollhomx skola.  it-Tlieta 26-5-09, 9.00am Coffee Morning ta’ Jum l-Omm.  It-tfal kollha se jiehdu sehem fuq il-palk.  Tinghata tifkira.  Ikun hemm tombla tajba u rigali sbieh.  Il-qligh jerga lura ghandkom permezz ta’ uliedkom.Zommu din id-data vojta u huduha leave.   L-Erbgha, 20.5.09.  Mini-Musical P2-P5. L-iskola se sehem permezz tal-Lion King biz-zifna tal-Hyenas.  P6 izuru l-gonna ta’ l-Argotti Il-Hamis, 21.5.09, Mini-Musical P6. Il-Gimgha, 22.5.09, Qari fil-P4 mis-Sur Muscat E.O. ta’ l-Ingliz. It-Tlieta, 26.5.09, Jum iddedikat fl-iskola ghall-Ikel Bnin. (K1-P6) L-Erbgha, 27.5.09, P6 izuru n-Nature Reserve;  9.00am, Laqgha ghall-genituri tat-tfal bniet fil-P6 fl-iskola sekondarja Agius de Soldanis. Il-Hamis, 28.5.09, Assessment fix-Xjenza ghal P4 u P5 (Conceptual Task Assessment). Il-Gimgha, 29.5.09  Inkurunazzjoni tal-Madonna..Illum isir il-Festival tal-Kinder fil-Gozo Sports Complex.
  • www.teachingideas.co.uk/science
  • http://www.earthday.net

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 08, 2009 at 06:20 AM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:18 
A+ | A- | Reset