Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 7 guests online
Home arrow Poeziji arrow F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Mario Borg   
May 13, 2009 at 10:19 AM
Poezija ta Omar Camilleri 22.11.1994 
 St John 2

 Bhal-lum  mija u hamsin  sena ilu
meta fir-rahal l-istatwa ta' Gwanni giet
dak inhar festi kbar saru fix-Xewkija
fost daqq, ghajjat u kant ta' innijiet.

Kienet sena ghaziza u ta' ferh fir-rahal taghna,
Elf tmien mija u hamsa u erbghin:
kienu it-tnejn u ghoxrin ta' Gunju  meta waslet,
kemm ferh u tghaxxqu, kburin ix-Xewkin.

Kien hsieb ghaqli tas-sitt Kappillan taghna
Dun Nikol Vella habrek hafna biex il-Vara  ssir,
ta' Gwanni l-Ghammiedi, u din giet maghmula
Lill-Patrun tax-Xewkin, qaddis tassew kbir.

Minn idejn Pietru Pawl Azzopardi,
minn zokk ta' tuta harget l-istatwa tal-Prekursur
statwa tassew sabieha u artistika,
u ta' dan ifakkrek fix-Xewkin kbir unur.

Kienet is-sena elf  tmien mija u disghin,
li l-pedestall u l-bradella gew mahdumin
mill-mastrudaxxa  famuz u ta' hila Pawlu Bugeja
li dan ix-xoghol sabieh ghadu jitgawda matul is-snin.        

Fis-sena elf disgha mija u erbghin 
kellna erba minn Gunju u l-Istatwa giet mizbugha         
jghaddi z-zmien kemm irid u din  dejjem  tibqa',
gdida, sabieha, artistika u wkoll zaghzugha.

B'salib f'idek int lilna dejjem tfakkar,
sabiex  dejjem bhalek niccahdu kull hin,
billi f'kollox dejjem naghmlu penitenza
din hi t-triq ta' l-erwieh wara l-Haruf Divin.

Bil-harufa hdejn il-leminija tieghek,
kollha  bajda, sabieha qieghda hdejn riglejk
li tfakkarna fil-bjuda li kellek f'qalbek,
u biex nixbhu lilek u aktar nersqu lejk.

Il-Banda taghna ta' dan ir-rahal,
Isem ghanda wisq ghaziz u sabieh
"Prekursur" dejjem kitbet dan ismek
b' dan l-isem nitkabbru, naghtu qima u gieh.

Statwa  helwa , sabiha u ghaziza hafna
hekk intennulek u nghidu ahna ferhanin,
Ser naghlaq b'dal-kliem sabih u helu
Viva l-Istatwa ta' Gwanni taghna ix-Xewkin.
                


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 13, 2009 at 10:21 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
10:38 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish