Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 17 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Festa San Gwann Battista 2019 - Tnejn 17-6-19
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2019 at 11:40 AM

It-Tnejn 17 ta’ Gunju 2019,il-banda Prekursur,ghamlet il-marc bl-istatwa ta’ San Gwann Battista (2004), iIl-marc  beda mil- Pjazza San Gwann Battista bid daqq tal-Innu tal-Banda  flimkien ma l-Innu Marc Popolari u l-marc tkompla ghal Triq l-Indipendenza, Triq il-Hamrija, Triq Santa Katerina, x’ hin l-banda waslet fejn il-kazin iz-zghazagh Brijuzi Xewkin komplew bil-briju kbir sa hdejn il-pjazzetta ta’ Triq il-Kbira. Wara l-istatwa tittella’ fuq il-pedestall mad –daqq tal-Innu Marcja tant popolari mix-Xewkin u l-kant tan-nies. Intwera feature dwar il-15 l-anniversarju tal-Istatwa, fejn wara kien hemm spettaklu tan-nar sinkronizzat mal-muzika.

DSC_2220-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 11, 2019 at 11:50 AM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (it-28 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 10, 2019 at 06:46 PM
Week28-2000
 Is-Surmast Anthony Borg jidderiegi
l-Banda Prekursur ghal-ahhar darba
is-Sibt 29 ta' Gunju 2019
 Photo : M'Angelo Camilleri
Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur taghmel marc u programm fil-Festa tal-Fontana
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 10, 2019 at 06:32 PM

Il-Hadd 16 ta’ Gunju 2019, il-banda Prekursur ghal darba ohra hadet sehem fil-festa tal-Qalb ta’ Gesu li tigi jccelebrata fil-Fontana, Ghawdex, fejn ghamlet marc u wara esegwiet programm muzikali fuq il-plancier, fejn pexxiet li nies li kien hemm..Il-banda kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Anthony Borg, fejn fl-ahhar daqqet l-Innu marcia Lill Qalb Imqaddsa ta’ Gesu muzika tas-surmast Sunny Galea waqt id-dhul tal-Istatwa fil-knisja.

 ' Gunju 2019-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 10, 2019 at 06:38 PM )
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni fl-Gharb
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 10, 2019 at 06:20 PM

Il-Gimgha 5 ta’ Lulju 2019, il-banda Prekursur hadet sehem fil-marc tad-dimostrazzjoni tal-Vizitazzjoni fir-rahal tal-Gharb flimkien mal-banda San Girgor ta Kercem. Il-banda Preskursur daqqet is-sett tal-marci popolari flimkien mal-Innu marc u l-Ave Marija waqt li l-Istatwa qieghed titelgha fuq il-padestal taghha.

' Lulju 2019-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 10, 2019 at 06:23 PM )
Is-Surmast Anthony Borg jidderiegi ghal-ahhar darba il-Banda Prekursur
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 10, 2019 at 06:11 PM

Il-banda Prekursur ghal darba ohra reget ippartecipat fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl fir-rahal tan-Nadur, fejn nhar il-festa, s-Sibt 29 ta’ Gunju 2019, esegwiet programm muzikali fuq il-plancier fil-Pjazza ewlenija San Pietru u San Pawl. Il-banda kienet taht is-surmast Direttur Anthony Borg u din kienet l-ahhar darba li s-Surmast Anthony Borg idderiga lill banda Prekursur bhala Surmast Direttur taghha.

' Gunju 2019-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 10, 2019 at 06:24 PM )
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Monday, 28 th November 2022
21:31 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish