Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 8 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Hames Plejers tax-Xewkija Tigers Nursery imorru l-Ingilterra mat-Tim tal-Gozo Y. F. A
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Aug 11, 2009 at 01:02 PM

       Hames plejers min-Nursery tax-Xewkija Tigers, mis-27 ta' Lulju sat-3 t' Awissu marru l-Ingilterra biex flimkien ma' plejers ohra Ghawdxin jiehdu sehem f' tournament ghat-timijiet taht il-hmistax-il sena.  Il-loghob sar fil-belt ta' Liverpool u l-plejers Xewkin kienu Gennaro Hili, Omar Xuereb, Nicholas Cauchi, Johnny Farrugia u Lorjean Xuereb.  Huma laghbu hames loghbiet u l-attakant Gennaro Hili skorja seba' gowls, tlieta minnhom f'loghba wahda.  Ta' min jghid ukoll li huma zaru l-grawnds ta' Liverpool u Manchester United, Anfield u Old Trafford rispettivament.

 football1

 L-arma tax-Xewkija Tigers Youth Nursery

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 12, 2009 at 07:41 PM )
Picture of the Week (Week 32)
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Aug 09, 2009 at 11:59 AM

 

weel32
 

 Nar mill-Festa ta' San Gwann 2009

 Photo: Joseph Mercieca

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazjoni f'San Lawrenz
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Aug 08, 2009 at 12:24 PM

      Il-bierah il-Banda Prekursur tax-Xewkija ghamlet il-marc tad-Dimostrazzjoni fil-festa ta' San Lawrenz . Il-banda daqqet marci brijuzi flimkien ma' innijiet ohra u kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Anthony Borg.

 sl1

 Il-Faccata tal-Knisja ta' San Lawrenz
mixghula fil-Festa

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 12, 2009 at 07:43 PM )
Statwa ohra ta' Hubert Saliba ghal Awstralja
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Aug 06, 2009 at 01:03 PM

       Dawn l-ahhar jiem, l-artist  Xewki Hubert Saliba gie avvicinat biex jahdem statwa tal-Vizitazzjoni ghal festa li mistennija tibda ssir gewwa Melbourne l-Awstralja. L-istatwa, li  ser tkun tixbah lill-istatwa titulari tal-parrocca tal-Gharb, ser tintbaghat l-Awstralja lill-komunita ta' Ghawdxin mill-Gharb . Ta min jghid li Hubert Saliba diga hadem diversi xoghlijiet ghall- Awstralja fosthom statwa ta' San Gwann Battista ghall-festa li ssir gewwa Sydney f'Awissu mix-Xewkin ta' l-Awstralja.[Informazjoni u Ritratti: Hubert Saliba]

 
sgh1

 L-Istatwa tal-Vizitazzjoni ta' l-Gharb

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 12, 2009 at 09:41 PM )
Camping miz-Zghazagh tac-Centru
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 04, 2009 at 03:22 PM

       Grupp ta' zghazagh li jattendu c-Centru Parrokkjali tax-Xewkija dawn l-ahhar jiem qattghu xi jiem camping fil-bajja ta' Hondoq ir-Rummien.  Il-Camping sar mill-Erbgha 29 ta' Lulju sal-Hadd 2 t'Awissu.  Huma kienu immexxija mis-seminaristi Trevor Sultana u Franklin Vella u fost attivitajiet ohra kellhom il-quddies u talb flimkien.  Ma naqsux ukoll is-sighat ta' ghawm fil-bahar sabih ta' Hondoq ir-Rummien.

 
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 12, 2009 at 07:46 PM )
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Tuesday, 7 th February 2023
08:06 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish