Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 31 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Marc ta' Lejliet il-Festa
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
Jun 21, 2009 at 08:19 AM

     Il-bierah sar il-marc ta' lejliet il-Festa ta' San Gwann. Il-marc sar milll-Banda Prekursur tax-Xewkija u l-Banda San Girgor ta' Kercem. Qabel il-Banda La Stella tar-Rabat ghamlet marc u programm fuq il-plancier fil-pjazza . Wara li-intemm il-marc kien hawn wirja tal-loghob tan-nar u arjuplani.[ Ritratti: Sean Grima ]

 ms1

 Waqt il-Marc ta' Lejliet il-Festa

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 21, 2009 at 06:35 PM )
Read more...
Translazzjoni Sollenni ta' Lejlet il-Festa
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2009 at 10:43 PM

          It-translazzjoni sollenni ta' din is-sena tmexxiet mill-Arcisqof Emeritus Mons. Guzeppi Mercieca. L-istess Mons. Mercieca ikkoncelebra kif ukoll ghamel l-ommelija.Ghat-translazzjoni kienu mistiedna l-kavallieri ta' l-Ordni ta' San Gwann kif ukoll l-emigranti Xewkin li jinsabu fostna ghal-Festa. [ Ritratti: Frans Galea u Joseph Xuereb]

tr1

 L-Arcisqof Mons. Guzeppi Mercieca waqt
il-Priedka tat-Translazzjoni

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 21, 2009 at 06:59 AM )
Read more...
Messaggi mil-emigranti Xewkin fuq Radju Prekursur
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2009 at 03:31 PM

     Ftit tal-hin ilu intemmet it-telefornata li kull sena jaghmlu l-emigranti Xewkin gewwa Melbuorne l-Awstralja.F'din it-telefornata l-arcipriet Mons. Carmelo Mercieca ghadda messagg lill-Emigranti li qed jiccelebraw il-festa ta' San Gwann ukoll.Il-programm kien prezentat minn Lorry Zammit, Frans Galea, Joanna Saliba.Marija Cassar u Jesmont Attard. It-tekniku kien Joseph Xuereb.[ Ritratti: Joseph Xuereb ]

ta1

 Waqt il-Kollegament ma
Melbourne l-Awstralja

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2009 at 03:43 PM )
Read more...
Attivita shiha s-Sibt filghodu
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2009 at 01:57 PM

Dalghodu, l-attivita fir-rahal tax-Xewkija bdiet sa minn kmieni filghodu.  Filwaqt li fi Pjazza San Gwann Battista kienet ghaddejja hidma biex jigi ppreparat il-giggifogu ghall-ispettaklu kbira ta' loghob tan-nar ta' l-art li mistenni jsir tard il-lejla.  Fil-knisja Rotunda kienet ghaddejja wkoll hidma biex isiru l-ahhar preparamenti ghall-jum tal-festa.  Dalghodu grupp ta' voluntiera kienu wkoll ghaddejjin bix-xoghol taghhom biex ilestu l-fjuri li ser isebbhu r-Rotunda waqt dawn il-granet tal-festa.  Iz-zghazagh ukoll jinsabu ghaddejjin bil-hidma taghhom biex jippreparaw ghal marc ta' ghada filghodu.  Matul il-gurnata tas-Sibt huma jinsabu ghaddejjin jippreparaw mijiet ta' bziezaq biex jintuzaw fil-marc ta' ghada.  (Ritratti:  Frans Galea)

sg1(1)

 L-Istatwa ta' San Gwann Battista

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2009 at 03:46 PM )
Read more...
Il-Marc tad-Dimostrazzjoni
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2009 at 06:45 AM

      Il-marc tad-dimostrazzjoni li sar il-bierah mil-Banda Prekursur u l-Banda San Guzepp ta' Ghajnsielem kien sucess kbir. Bosta Ghawdxin attendew ghal dan il-marc famuz. L-istatwa ta' San Gwann Jghammed Lill Kristu kienet merfugha miz-zghazagh Xewkin u meta l-Istatwa ittelghet fuq il-pedistal taghha f'12.30am  kien hemm briju shieh mal-daqq u l-kant ta' l-Innu Marc mill-poplu kollu. [ Ritratti: Frans Galea u Sean Grima ]

 d1a

 Il-Knisja Rotunda Mixghula

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2009 at 04:11 PM )
Read more...
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Wednesday, 8 th February 2023
22:52 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish