Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 10 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Tlett Abbatini Godda ghall-Parrocca ta' San Gwann Battista tax-Xewkija
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 14, 2009 at 02:16 PM

      Nhar is- Sibt 13 ta' Gunju 2009 fil-quddiesa tad-9.00am saret vestizzjoni ta' tlett abbatini godda ghal-knisja Rotunda tax-Xewkija. Il-quddisa kienet ikkoncelebrata minn Dun Guzepp Camilleri, kappillan fil-Gwatemala assistit mill-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca . It-tlitt abbatini godda huma Gabriel Azzopardi, Anthony Grima, u Jake Saliba. [ Informazzjoni : Franklin Farrugia Ritratti: Frans Galea ]

 va1

 It-Tlett Abbatini Godda

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2009 at 04:38 AM )
Read more...
Il-Kumitat ta' l-Armar jkompli jsebbah ix-Xewkija ghal-Festa
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 13, 2009 at 01:13 PM

     Bhalissa l-kumitat ta' l-armar tal-festa ta' San Gwann ghaddej b'hidma kbira biex izzejjen ir-Rahal ghal-festa li ser niccelebraw gimgha ohra. Infatti issa bdiet tigi armata il-pjazza tax- Xewkija li hija wahda mil-isbah t'Ghawdex. Il-bierah kompla l-armar ta' l-Ark uniku li nsibu x-Xewkija.[ Ritratti: Frans Galea ]

af1

 Waqt l-armar ta' l-Ark majistuz

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 13, 2009 at 01:16 PM )
Read more...
L-Isqof Mario Grech ibierek il-Loggijiet il-Godda tar-Rotunda
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
Jun 12, 2009 at 02:39 PM

     Wara li spiccat il-funzjoni tal-Grizma ta' l-Isqof fil-Knisja Rotunda , l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech bierek iz-zewgt loggijiet il-godda li saru mid-ditta Taljana "Domus Dei" fuq disinn tal-pittur Ghawdxi l-Kav. Paul Camilleri Cauchi. [ Ritratti:Frans Galea ]

 tl1

 L-Isqof Mario Grech ibbierek il-loggijiet
il-godda tar-Rotunda

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 12, 2009 at 03:12 PM )
Read more...
Numru Sabih ta' Zghazagh Xewkin jircievu is-Sagrament tal-Grizma ta' l-Isqof
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 11, 2009 at 11:46 PM

       Numru sabih ta' zghazagh il-bierah ircevew is-Sagrament tal-Grizma ta' l-Isqof mill-E.T. Mons. Mario Grech f'ceremonja li saret fir-Rotunda tax-Xewkija. Dawn iz-zghazagh gew ippreparati mill-membri tal-Museum u fl-ommelija tieghu Mons. Grech fisrilhom sewwa d-doveri taghhom issa li ircevew dan is-Sagrament kbir u importanti ghalihom. [ Ritratti: Frans Galea ]

grz1
 
 grz2

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 12, 2009 at 10:41 AM )
Read more...
CD Gdida mill-Banda Prekursur
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
Jun 10, 2009 at 11:44 AM

       Il-Banda Prekursur tax-Xewkija ghada kif harget Cd gdida ta' marci brijuzi ghal-festa ta' San Gwann ta' din is-sena. F'din is-CD hemm numru sabih ta' marci ta' kompozituri Maltin u Ghawdxin fosthom Mag. Anthony Aquilina, Emanuel Bugeja, Mario Azzopardi, Andrew Coleiro,Vinzenzo Ciappara, s-surmast tal-banda Anthony Borg u l-Ghawdxi Sunny Galea. Hemm ukoll marci tal- kompozituri Xewkin il-mibki Karistu Cassar u l-bandist Omar Camilleri. Ta' minn jghid li dan huwa it-tieni marc li ikkompona Omar Camilleri fil-waqt li Karistu Cassar kien ikkompona madwar ghaxar marcijiet. [ Ritratti: Joseph Vella ]

 cd[1]
 getattachment1[1]

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 10, 2009 at 12:15 PM )
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Wednesday, 8 th February 2023
22:40 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish