Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 10 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Attivitajiet fl-Iskola Primarja tax-Xewkija ghal Mejju
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 07, 2009 at 05:08 AM

         

 Ref 20/08/09http://schoolnet.gov.mt/xewkijaId f’Id    Mejju 2009Il-Gimgha, 1.5.09  Jum il-Haddiem.  It-Tnejn, 4.5.09, Junior Lyceum (Studju Socjali 8.45-10.15) Tlieta, 5.5.09, Junior Lyceum(Malti 8.45-10.30) L-Erbgha, 6.5.09, Junior Lyceum(Ingliz, 8.45-10.30) Il-Hamis, 7.5.09, Junior Lyceum(Maths, 8.45-10.30) Il-Gimgha, 8.5.09, Junior Lyceum(Religjon, 8.45-10.15) Noti:+ Waqt l-Ezamijiet tal-Junior Lyceum8.25am dawk li se jaghmlu l-ezami jingabru fil-kurridur.  Matul dan il-hin, HADD ma jkun jista jidhol fl-iskola.11.00am tibda l-iskola ghal K1 sa P5.+ Resit tal-Junior Lyceum 31.7.09+ Revizjoni tal-Karti:  l-ewwel gurnata tax-xoghol wara li johorgu r-rizultati u cemplu l-ufficcju ta’ l-edukazzjoni 21556606 It-Tnejn, 11.5.09, Delegazzjoni ta’ l-Union ta’ l-Ghalliema (MUT), izzur l-iskola. Il-Gimgha, 15.5.09:  Jum Rosa Magro. It-Tnejn, 18.5.09:  Jum ta’ Ippjanar ghas-sena d-diehla.  Illum it-tfal ma jkollhomx skola.Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 08, 2009 at 06:20 AM )
Read more...
Jibdew it-thejjijiet ghal-Logg il-gdid tar-Rotunda
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 06, 2009 at 10:31 PM

       Il-bierah beda ix-xoghol bi thejjija ghal-ewwel logg mit-tnejn il-godda li mistennija jitpoggew fil-Knisja Rotunda ghal-festa ta' San Gwann ta' din is-sena. Infatti group ta' irgiel bdew jarmaw biex ikun jista' jitpogga l-frame tal-logg tan-nahha ta' Triq San Bert biex imbaghad ikun jista jinqala l-logg li kien hemm qabel u jitwahhah il-hgieg tal-gdid. Dan ix-xoghol mistenni jdum xi gimghat. [ Ritratti: Felix Vella ]

blg1

 Waqt ix-xoghol tal-logg

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 07, 2009 at 11:34 AM )
Read more...
Isir ir-restawr ta' zewg angli ta' l-ark
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
May 05, 2009 at 10:24 PM

       L-iskultur James Azzopardi ghadu kif lesta r-restawr ta' zewg angli li jintramaw fuq l-ark tal-pjazza tax-Xewkija.  Ix-xoghol li sar fuq dawn l-angli kien wiehed kbir u fost l-ohrajn huma nghataw il-kulur originali li kellhom kif ukoll issewwew hafna hsarat fihom.  Dawn ingabu x-Xewkija fl-ahhar jiem biex issa mistenni li x-xoghol fuq it-tnejn l-ohra jibda wara l-festa ta' San Gwann il-Battista. [ Ritratti: Frans Galea ]

ang1

 Dettal ta' wiehed mill-Angli

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2009 at 04:05 PM )
Read more...
Kolegament Storiku minn Radju Prekursur ma' Radju gewwa Sydney l-Awstralja
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 04, 2009 at 01:29 PM

   Il-bierah il-Hadd kien jum storiku ghar Radju Prekursur tax-Xewkija, Ghall-habta ta' 9.40am Radju Prekursur inghaqad ma' SWRFM Radio gewwa Blacktown NSW waqt il-programm " Il-Hadd mal-Maltin " prezentat minn Micheal Mallia, Tony Vella u Paul Formosa. Fl-istudju ta' Radju Prekursur kien hemm Frans Galea mghejjun mit-teknici Joseph Xuereb u Sharlon Butigieg. Nistghu nghidu li dan il-programm kien segwit hafna kemm minn Ghawdex u anke fl-Awstralja u kienu hafna li fahhru din l-inizjattiva li mistennija li terga issir fiz-zmien li gej. [ Ritratti: Sharlon Butigieg ]

 ksa1

 Joseph Xuereb u Frans Galea waqt
il-kolegament ma' Sydney

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 04, 2009 at 06:49 PM )
Read more...
Picture Of The Week (Week 18)
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 03, 2009 at 05:42 PM

 

week18

 Il-Knisja Rotunda minn wara

 Photo: Frans Galea

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 03, 2009 at 04:45 PM )
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Wednesday, 8 th February 2023
21:42 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish