Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 36 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Iz-zaghzagh Xewkin jippreparaw ghall-Festa ta' San Gwann
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Mar 27, 2009 at 11:44 PM

       Aktar ma toqrob il-festa ta' San Gwann, iz-zaghzagh Xewkin aktar qed izidu fl-attivitajiet taghhom ghall-istess festa.  Infatti bhalissa numru kbir ta' zaghzagh qed jiltaqghu kuljum fil-kazin tal-banda Prekursur fejn qed jippreparaw ghall-briju tal-festa ta' din is-sena.  Fost affarijiet ohra dawn il-guvintur u tfajliet qed iqattghu karti kkuliriti biex jintefghu waqt il-marcijiet.  Ghaddejjin ukoll preparamenti ghall-Gozo Talent Festival li kull sena jorganizzaw il-KZX. [ Ritratti: Jason Attard ]

zgh1

 Zghazagh Xewkin ghaddejin bil-hidma 
 taghhom ghall-Festa ta' San Gwann

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 19, 2009 at 08:47 PM )
Read more...
Avvizi - Seminar fuq l-ikel sustanzjuz - Skola Primarja Xewkija
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Mar 26, 2009 at 10:00 PM

      Il-Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija se jorganizza seminar fuq l-importanza ta' l-ikel sustanzjuz, kemm ghat-tfal u kemm ghall-kbar. Dr Suzanne Piscopo hija esperta f'dan il-qasam tant importanti u se twiegeb ukoll mistoqsijiet mill-udjenza.  Il-laqgha se ssir fis-sala tal-Kullegg ta' Ghawdex Primarja Xewkija nhar il-Hamis, 30 t'April, fid-8.45am.  Kulhadd huwa mistieden.  Ghal aktar informazzjoni cemplu l-iskola fuq 79067215 jew 21556341, jew email

Grazzi u Tislijiet

Saviour Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail:
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 19, 2009 at 08:48 PM )
Xewkija Tigers jirbhu d-disa' loghba fil-Kampjonat
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Mar 26, 2009 at 07:25 PM

       Nhar it-Tlieta, it-Tigers hadu d-disa' rebha fil-Kampjonat tat-Tieni Divizjoni meta ghelbu lil Oratory Youths 3-0. Sa tmiem l-ewwel taqsima l-iskor kien 1-0 ( gowl ta' A. Fatso fil-15- il minuta ) biex imbaghad fit-tieni taqsima ziedu tnejn ohra permezz ta' R. Buttigieg (70 minuta ) u iehor ta'  A. Fatso ( 79 minuta ).  B' din ir-rebha t-Tigers baqghu jiggieldu ghall-promozzjoni. [ Ritratti: John Spiteri ]

xewtig0809(1) 

 Xewkija Tigers 2008/09

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 27, 2009 at 05:54 AM )
Read more...
Sucess Kbir ghad-Dramm Kolossali " Irbahtli "
User Rating: / 5
Written by Frans Galea   
Mar 25, 2009 at 11:20 PM

        Id-Dramm " Irbahtli " li ttella ghal-ewwel darba fit-Teatru Govanni fic-Centru Parrokjali tax-Xewkija nhar  il-Hadd 21 ta' Marzu kien sucess kbir. Kull minn ra dan id-dramm kolossali baqa mistaghgeb bl-istorja u bl-interpretazzjoni li taw l-atturi kollha. Hafna minnhom diga ghamlu l-hsieb li jerghu jarawh meta jerga jittella nhar is-Sibt 28 ta' Marzu fis-7.00pm. [ Ritratti: Joseph Xuereb ]

irba1

 L-atturi kollha li hadmu fid-Dramm
" Irbahtli "

Write Comment (1 comments)
Last Updated ( Mar 25, 2009 at 11:21 PM )
Read more...
Kantanta zghazugha mix-Xewkija tirrekordja l-ewwel diska taghha
User Rating: / 4
Written by Frans Galea   
Mar 24, 2009 at 06:43 PM

       Il-kantanta zghazuha Alessia Camilleri nhar is-Sibt 21 ta' Marzu lloncjat l-ewwel  diska taghha waqt konferenza stanpa li saret fil KU Club ir-Rabat Ghawdex. Ghall-din il-konferenza kienu mistiedna diversi Djs minn stazzjonijiet kemm tar-radju kif ukoll tat-televizzjoni minn Malta u Ghawdex. F' din il-konferenzza stampa tkellmet il-maniger ta' Alessia, Carmen Muscat flimkien mal-kompozitur Elton Zarb u l-awtur Clinton Paul. Id-diska " Spotlight " giet interpretata ghall-ewwel darba is-Sibt stess fil-ghaxija fil-KU Club minn Alessia. Alessia, li ghad ghanda biss sittax il-sena u toqghod ix-Xewkija hadet sehem f'hafna wirjiet u fetivals fosthom il-"Beer Festival" li organizza l-Kunsill Lokali tax-Xewkija. Barra minn hekk Radju Prekursur ilu jdoqq  diski  taghha. Ghall-aktar informazzjoni wiehed jista jzur il-web-site www.alessiavibe.com  .[Ritratti: Frans Galae u l-magniment tim ta' Alessia ]

al1

 Alessia flimkien mal-genituri u t-tim taghha

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 25, 2009 at 07:17 AM )
Read more...
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Wednesday, 8 th February 2023
23:30 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish