Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 10 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Pubblikazzjoni Gdida mill-Ghaqda Drammatika Xewkija
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Mar 03, 2009 at 10:07 PM

           Dan l-ahhar l-Ghaqda Drammatika Xewkija harget l-ewwel suppliment taghha bl-isem "Siparju".  F' dan il-fuljett wiehed isib fost affarijiet ohra taghrif dwar l-attivitajiet li jsiru fit-Teatru Govanni kif ukoll diversi irkejjen ohra ta' interess ghal kullhadd.

fz1
 
 fz2

Il-Harga tas-Suppliment " Siparju "

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 05, 2009 at 08:50 PM )
Tibda l-Ahhar Fazi tal-Bini tal-Klabb il-Gdid tax-Xewkija Tigers
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 02, 2009 at 10:31 PM

       Dawn l-ahhar gimghat rega' rranka x-xoghol fuq il-bini tal-klabb il-Gdid tax-Xewkija Tigers. Infatti qed isir xoghol kbir fis-sular ta' fuq filwaqt li l-iskultur Xewki Joseph Camilleri miexi hafna fuq l-iskultura ta' l-arma tax-Xewkija Tigers F.C. li se titwahhal fil-faccata. [ Ritratti: Frans Galea ]

acl3

 L-Arma tal-Gebel li qed jahdem
l-iskultur Joseph Camilleri

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 03, 2009 at 08:25 PM )
Read more...
Ir-Ritratt tal-Gimgha (Week 9) Veduta mill-Isbah tal-Wied ta' Mgarr ix-Xini
User Rating: / 4
Written by Frans Galea   
Mar 01, 2009 at 10:15 PM

 

 week9

 Veduta mill-Isbah tal-Wied ta'
Mgarr ix-Xini ( Week 9 )
 

Ritratt : Saviour Said

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 02, 2009 at 08:22 PM )
Isir il-Pellegrenagg Djocesan tar-Randan fir-Rotunda tax-Xewkija
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Feb 28, 2009 at 04:43 PM

       Ilbierah il-Gimgha 27 ta' Frar fil-Knisja Rotunda sar il-Pellegrinagg Djocesan tar-Randan li kien immexxi mill-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech.  Fih hadu sehem il-Kappilani u s-sacerdoti kollha ta' Ghawdex flimkien mal-poplu.  Il-pellegrinagg beda b'korteo minn hdejn il-mithna tax-Xewkija sal-Knisja fejn imbaghad kien hemm laqgha ta' talb fir-Rotunda.  L-omelija ta' l-okkazzjoni seret  mir-Rettur tas-Seminarju Dun Daniel Xerri u fl-ahhar l-Isqof Grech ghadda messagg qasir ta' l-okkazzjoni.  Radju Prekursur xandar din il-Funzjoni diretta filwaqt li mieghu nghaqdu diversi stazzjonijiet tar-radu ohrajn tal-Komunita' Ghawdxija. [ Ritratti: Luke Galea u Joseph Xuereb ]

pr1

 Il-Knisja Rotunda armata ghal-Laqgha
ta' Talb

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 05, 2009 at 04:09 PM )
Read more...
Zewg Seminaristi Xewkin jircievu l-Ordni tal-Lettorat mill-Isqof Grech
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Feb 27, 2009 at 10:28 PM

       Hames Seminaristi Ghawdxin, fosthom Trevor Sultana u Franklin Vella mix-Xewkija nhar il-Hadd 22 ta' Frar ircevew l-Ordni tal-Lettorat mill-Ecc. Tieghu Mons. Mario Grech.  Il-funzjoni saret fil-Bazillika ta' San Pietru u San Pawl fin-Nadur. [ Ritratti : John Cordina ]

tf1

 L-Isqof Mario Grech flimkien
mal-hames Seminaristi

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 02, 2009 at 08:44 PM )
Read more...
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Tuesday, 7 th February 2023
07:35 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish