Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 32 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Innu Lix-Xewkija
User Rating: / 8
Written by Mario Borg   
Nov 27, 2008 at 02:00 AM

Versi ta' Anton Haber li gew immuzikati minn
Mro Carmelo Pace fl-1970. Biha x-Xewkija sar l-ewwel rahal f'Ghawdex li kellu l-innu tieghu.

 xewkija
Qima naghtu Xewkin ghalenija
Ta' twelidna lir-rahal hanin:
Imkabbrin b'tifkirietu w grajjietu,
Wirt mill-eghzez ta' l-Ewwel Ghawdxin!
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 30, 2008 at 03:14 PM )
Read more...
Rizultati mhallta ghax-Xewkija Tigers
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Nov 26, 2008 at 05:01 PM

         Matul il-gimgha l-ohra diversi timijiet tax-Xewkija Tigers kienu mpenjati bil-loghob taghhom. L-ewwel li laghbu kienu l-U14 li nhar l-Erbgha 19 ta' Novenbru ghelbu lil St. Laurence Spurs. 1-0 bil-goal jigi skurjat minn Omar Xuereb. Imbaghad is-Sibt 22 ta' Novembru it-team ta' U17 sofra telfa kbira kontra Victoria H. 8-0. Nhar il-Gimgha it-tim tal-kbar nizel Malta u laghab kontra Imqabba u hareg tellief 6-0. { Ritratt: Jason Attard }

 ox
           Omar Xuereb

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 27, 2008 at 09:58 PM )
Ic-Celebrazzjoni Djocesana ta' Kristu Re fir-Rotunda tax-Xewkija
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Nov 24, 2008 at 05:06 PM

       Minhabba l-maltemp li hakem il-gzejjer maltin, ic-celebrazzjoni Djocesana ta' Kristu Re ilbierah saret fix-Xewkija. Fl-4.30pm bdiet purcissjoni Ewkaristika minn hdejn il-kappella tal-Madonna tal-Hniena ghal Triq San Bert u baqghet sejra sal-pjazza fejn imbaghad saret il-Funzjoni fil-Knisja Rotunda. Eluf ta' Ghawdxin attendew ghall-funzjoni gewwa ir-Rotunda. Fil-Purcissjoni hadu sehem il-kleru, il-fratelli tal-parrocci t'Ghawdex, l-abbatini kif ukoll it-tfal ta' l-ewwel tqarbina. Il-funzjoni tmexxiet minn Nunzju Apostoliku ghal Malta ET Mons Tommaso Caputo u l-Isqof t'Ghawdex Mons Mario Grech. { Ritratti: Joseph Xuereb }

kr1

 Il-Knisja Rotunda mimlija bin-nies

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 25, 2008 at 01:53 PM )
Read more...
Bennie Mercieca ir-Rebbieh ta' " Gieh ix-Xewkija 2008 "
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 23, 2008 at 11:29 PM

       Is-Superjur tal-Qasam tal-Museum tax-Xewkija s-Sur Bennie Mercieca huwa r-rebbieh ta' l-unur "Gieh ix-Xewkija " ta' din is-sena. Dan l-unur jinghata lil dik il-persuna li tkun hadmet hafna ghar-rahal tax-Xewkija f'xi qasam partikulari. Bennie Mercieca ghamel bosta snin jahdem bhala ghalliem kif ukoll ilu iktar minn tletin sena superjur tal-Museum tax-Xewkija. Barra dan huwa jghin hafna fil-knisja u jahdem hafna fuq bazi Djocesana. L-unur jintaghzel permezz ta' votazzjoni sigrieta li fiha jivvutaw il-membri tal-Kunsill Lokali u rapprezentant ta' kull ghaqda fix-Xewkija. Din is-sena barra minn Bennie Mercieca kienu nominati Leli Portelli, John Pace, Dun Gwann Grech u Dun Gwann Xuereb kif ukoll Frans Galea. { Ritratti: Frans Galea u Joseph Xuereb }

gix6
 

 Is-Sur Bennie Mercieca jaghmel diskors tieghu

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 25, 2008 at 11:27 AM )
Read more...
Jum Ix-Xewkija 2008 : Programm fl-Iskola Primarja tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 23, 2008 at 10:59 PM

       Fl-okkazjoni ta' Jum ix- Xewkija 2008, ilbierah il-Kunsill Lokali tax-Xewkija organizza serata fl-Iskola Primarja tax-Xewkija. Il-programm kien jikkonsisti fi programm muzikali mill-Banda Prekursur, qari ta' komponimenti mit-tfal tar-rahal taghna, tqassim ta' kotba lill-istudenti, ghotja ta' flus lil Iskola Primarja tax-Xewkija u thabbira tar-rebbieh " Gieh ix-Xewkija 2008 ". Din is-sena l-unur ta' "Gieh ix-Xewkija" inghata lis-Superjur tal-Museum tax-Xewkija is-Sur Bennie Mercieca. Is-Sindku Dr. Monica Vella qassmet ir-rigali kif ukoll fl-ahhar tal-programm ghamlet diskors ta' l-okkazjoni. Fost il-mistiedna distinti kien hemm is-Segretarju Parlamentari Dr. Chris Said. { Ritratti: Frans Galea u Joseph Xuereb }

sjx1

 Jum ix-Xewkija 2008

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 27, 2008 at 05:48 AM )
Read more...
<< Start < Previous 121 122 123 124 125 126 Next > End >>

Sunday, 26 th March 2023
23:41 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish