Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
youtube
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 30 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 09, 2009 at 01:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Newsletter Number: 14/08-09

Programm ghax-Xahar ta’ Jannar 2009

L-Erbgha, 07.01.09 :  Jibda t-term tax-Xitwa li jispicca nhar it-Tlieta 07.04.09

Dan ix-xahar se jkollna l-elezzjoni ghal Kunsill Skolastiku.  Min jixtieq johrog bhala membru, hu gentilment mitlub biex jigbor il-formola tan-nominazzjoni mill-ufficcju ta’ l-iskola.  Hemm jinghatawlkom aktar dettalji. 
L-iskola ghandha bzonnkom !

Il-Gimgha, 09.01.09 :  P6 jattendu ‘orientation visit’ fis-Seminarju u fil-Konservatorju.    (12.45-2.10pm).  Trasport :€1.75

It-Tnejn, 12.01.09 :  Se niehdu r-ritratti ta kull klassi u ta’ dawk l-individwi li ordnawhom.  Uniformi shiha.
Ms Borg tattendi l-laqgha ta’ kull xahar (1.00-2.30pm) fil-Gozo College Xaghra Primary.

It-Tlieta, 13.01.09  Assembly mmexxija mill-P5. Il-genituri jistghu jattendu.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 10, 2009 at 01:07 AM )
Read more...
Il-Pittura tal-Logg il-Gdid kwazi lest
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jan 08, 2009 at 07:24 PM

      F'dawn l-ahhar gimghat, il-pittur Kavallier Paul Camiller Cauchi kien ghaddej bla heda fuq l-abbozz tal-pittura tal-logg il-gdid tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija.  Dan il-logg jikkonfigura z-zjara tal-Madonna lil Santa Elizabetta u se jkun maqsum fi tliet taqsimiet; fin-nofs il-Madonna u Santa Elizabetta u fil-gnub San Guzepp u San Zakkarija.  Wara li  jlesti din il-pittura flimkien mal-pittura tal-logg l-iehor, Camilleri Cauchi mistenni jmur l-Italja fil-fabbrika li se tahdem dan ix-xoghol ta' l-istained glass biex jiddiskuti fuq kif ghandhom jigu l-kuluri. [Ritratti: Paul Camilleri Cauchi }

logg1

 Il-Pittura ta' San Zakkarija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 17, 2009 at 11:33 AM )
Read more...
Nhar il-Hadd 11 ta' Jannar tigi nawgurata il-Web-Site tal-Parrocca tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 07, 2009 at 02:24 PM

       Nhar il-Hadd 11 ta' Jannar ser tigi nawgurata l-Web-Site tal-Parrocca tax-Xewkija www.xewkijaparish.org . Ix-xoghol fuq is-sit ilu li beda diversi gimghat u l-webmaster ser ikun Cladio Vella li jiehu hsieb diversi siti ohra tax-Xewkija fosthom dan is-sit. Flimkien ma  Claudio hemm ukoll Frans Galea, Joanna Saliiba, Joseph Xuereb u Johnny Azzopardi. L-inawgurazzjoni mistenni jsir wara l-Pontifikal Sollenni mill-Isqof Mario Grech fir-Rotunda.

xpo1 

 Il-Sit tal-Parrocca tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 08, 2009 at 10:38 AM )
Telfa ohra ghax-Xewkija Tigers Under-17
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 06, 2009 at 10:30 PM

      Nhar il-Hadd 4 ta' Jannar 2009 it-tim ta'  taht is-sbatax il-sena tax-Xewkija Tigers tilef kontra Ghajnsielem 6-3 fl-loghba tal-kampjonat. Il-gols ghat-Tigers gew minn Shaun Attard [ 2 gols u Carlton Mifsud [ 1gol pen. ]. [ Informazzjoni: John Spiteri . Ritratt: Frans Galea ]

football1

 L-Arma tat-Technical Centre tax-
Xewkija Tigers

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 06, 2009 at 10:49 PM )
Nicca ghal-Istatwa ta' Kristu Rxoxt
User Rating: / 4
Written by Frans Galea   
Jan 05, 2009 at 07:05 PM

       F'dawn l-ahhar jiem qed tigi mpoggija nicca fis-sangristija tar-Rotunda biex fija titpogga l-vara ta' Kristu Rxoxt li waslet fix-Xewkija f'Gunju li ghadda. Din in-nicca saret billi giet irrestawrata l-antiporta tal-knisja l-qadima u addattata biex fija jkunu jistghu jitpoggew l-istatwi li hemm fl-istatwa ta' l-Irxoxt tax-Xewkija. Dan ix-xoghol sar mill-mastrudaxxa Bertu Mallia fejn dan kellu jobrox kollox  u jerga jaghtih il-kulur bil-lostru biex gie jidher qisu gdid. Issa din in-nicca mistennija tigi mbierka nhar il-Hadd li gej [Festa tal-Maghmudija tal-Mulej ] mill-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech. [ Ritratti: Bertu Mallia u Frans Galea ]

 brx1

 Dettal ta' l-Irxoxt tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 05, 2009 at 11:13 PM )
Read more...
<< Start < Previous 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Next > End >>

Thursday, 13 th June 2024
12:35 
A+ | A- | Reset