Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
youtube
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 20 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-GHZBX jipprezentaw l-innu ' Ghaziz Gwanni Patrun taghna ' lil Parrocca tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2019 at 01:00 AM

It-Tlieta 18 ta’ Gunju 2019– waqt programm muzikali, quddiem il-kazin tal-Banda Prekursur, li ttella’ bhala parti mic-celebrazzjonijiet tal-festa ta’ din is-sena ndaqq ghall-ewwel darba l-innu l-gdid bl-isem “Ghaziz Gwanni Patrun taghna”. Dan l-innu, li gie ikkummissjonat mill-Ghaqda Zghazagh Brijuzi Xewkin, ghandu lirika ta’ Mario Borg u muzika ta’ Mro Mark Gauci. Fi tmiem din is-serata dan l-innu gie irregalat lill-parrocca sabiex jibda jindaqq mill-Banda Prekursur waqt il-hrug tal-istatwa ta’ San Gwann mill-knisja f’nhar il-festa.( Ritratti : Ghaqda Zghazagh Brijuzi Xewkin )

ghaziz gwanni  patrun
 ghaziz gwanni  patrun prez

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 13, 2020 at 01:06 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (l-25 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 19, 2019 at 08:19 PM
week25
 Is-Surmast Anthony Borg(li mexxa
il-Banda Prekursur ghal 22 sena)
flimkien mas-Surmast gdid Mark Gauci
 Photo: Banda Prekursur
Write Comment (0 comments)
Ir-Ritratt tal-Gimgha (l-24 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 12, 2019 at 08:18 PM
Week24
 Waqt id-daqq ta' l-innu l-Kbir
tal-festa 2018
 Photo : Frans Galea
Write Comment (0 comments)
INAWGURAZZJONI TAT-TUZELL TAL-FESTA
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 11, 2019 at 11:59 AM

Nhar il-Hamis 6 ta’ Gunju 2019 saret l-inawgurazzjoni tat-Tuzell tal-Festa wara x-xoghol ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Saret prezentazzjoni minn Lawrence Caruana li kien inkarigat mit-trasport tar-rakkmu tieghu u prezentazzjoni ohra minn Pierre Bugeja f’isem id-Ditta Prevarti li hadet hsieb ir-restawr u l-konservazzjoni tal-injam u l-induratura. Dan ix-xoghol ha madwar sentejn. Waqt ic-cerimonja tal-inawgurazzjoni ha sehem ukoll il-Kor tat-tfal tal-parrocca, “Ulied il-Battista”. L-Arcipriet ghamel diskors tal-okkazjoni li fih fisser is-sinjifikat tat-Tuzell u rringrazzja lill-benefatturi kollha li taw il-kontribut taghhom biex dan il-progett seta’ jkun possibli. Ghall-ewwel parti tac-cerimonja t-Tuzell kien imdendel fil-baxx fuq l-artal, u mbaghad, wara li gie mbierek mill-Arhipriet, ittella’ ’l fuq f’postu waqt il-kant tal-innu l-gdid “Ghaziz Gwanni, Patrun taghna”.

 DSC_1119-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 12, 2019 at 08:19 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (t-23 Gimgha )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 06, 2019 at 12:01 AM
week23
 It-Tuzell tax-Xewkija wara r-restawr
li sar fuqu.
 Photo : Charlie Azzopardi
Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Friday, 19 th April 2024
21:40 
A+ | A- | Reset