Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 12 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
L-ahhar attivita tal-Festa 2018
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2018 at 06:18 PM

Nhar it-Tlieta 26 ta' Gunju 2018 gew fi tmiem l-attivitajiet marbuta mal-festa ta' San Gwann Battista  fix-Xewkija. Filghaxija fil-Knisja Rotunda saret quddiesa ta' Radd il-Hajr u wara sar  id-dhul tal-vara ta' San Gwann fin-nicca taghha. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_3069-2000
 DSC_3130-2000

 

Write Comment (0 comments)
Halba xita l-ghada tal-Festa
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 06, 2018 at 05:43 PM

  Appena dahlet il-purcissjoni bil-vara ta' San Gwann il-Hadd 24 ta' Gunju 2018, il-Kumitat ta' l-armar  flimkien mal-kumitat taz-zghazagh bdew hidma kbira biex izzarmaw il-bicca kbira ta' l-armar specjalment dak kollu li setghet tigrilu hsara bix-xita. Dan il-hidma damet sejra sa kmieni filghoddu tat-Tnejn 25 ta' Gunju. Infatti wara ftit li marru jistrihu bdiet tingema shaba sewda li mal-hin bdiet tigber biex ghat-8.30am bdiet miezla ix-xita li damet mhux hazin. Infatti fix-Xewkija gew imkella 4.0mm ta' xita.

xita 25-6-18
 

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc u Purcissjoni ta' nhar il-Festa
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:34 PM

Nhar il-Hadd 24 ta' Gunju 2018 kien il-qofol tal-Festa ta' San Gwann Battista 2018. Filghaxija il-Banda Prekursur ghamlet marc mil-Kazin sal-Pjazza fejn imbaghad laqghet l-Istatwa Kapulavur ta' San Gwann bid-daqq ta' l-innu l-Kbir u wara akkunpanjat il-purcissjoni sad-dhul taghha fir-Raotunda. Waqt il-purcissjoni il-Banda Mnarja tan-Nadur ghamlet marc u programm fuq il-plancier. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_2531-2000
 DSC_2897-2000

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc ta' filghodu
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:22 PM

Nhar il-Hadd 24 ta' Gunju 2018 kien jum is-Sollenita Universali tat-Twelid tal-Battista. Fix-Xewkija giet iccelebrata bil-kbir din il-festa ta' San Gwann Battista. Wara li spicca il-Pontifikal Sollenni  mil-ET Isqof Mario Grech isqof t'Ghawdex beda marc brijuz mil-Banda Duke of Connaught's Own ta' Birkirkara mil-Kazin tal-Banda Prekursur sal Pjazza fejn kien hemm briju kbir miz-zghazagh kif ukoll kbar b'mod specjali fil-pjazza. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_2152-2000
 DSC_2442-2000

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc ta' Lejliet il-Festa
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:08 PM

Nhar is-Sibt 23 ta' Gunju 2018 kien jahbat lejliet il-Festa ta' San Gwann fix-Xewkija. Fid 9.00pm il-Banda San Girgor ta' Kercem briet marc min Triq Indipendenza sal Pjazza fejn wara ghamlet Programm Muzikali fuq il-Plancier. Inbaghad wara beda marc mil-Banda Prekursur flimkien mal-Banda Victory tax-Xaghra min Triq il-Hamrija sal-pjazza fejn fit-tmiem tieghu kien hemm spettaklu kbir ta' nar min fuq il-bjut. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_1558-2000
 DSC_1600-2000

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Tuesday, 7 th February 2023
08:04 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish